Ik vertrek binnenkort op duikvakantie naar het buitenland. Is een duikkeuring nodig?
Mocht je (binnenkort) van plan zijn om te gaan leren duiken in het buitenland. Dan raden wij je aan om al voor vertrek in Nederland je (duik)medisch te laten keuren. De kosten in het buitenland kunnen onvoorzien hoog zijn.

Is een duikkeuring verplicht?

De eisen die aan de frequentie van een medische keuring voor sportduiken worden gesteld verschillen per duikorganisatie en per land. De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) vereist van duikers onder de 50 jaar een medische keuring per 3 jaar en indien ouder dan 50 jaar zelfs jaarlijks. PADI (Professional Association of Diving Instructors) vereist van haar cursisten een ingevulde medische vragenlijst en op indicatie een medische keuring. Een jaarlijkse medische keuring voor het sportduiken is in steeds meer landen verplicht. Vaak dient het keuringsbewijs al getoond te worden bij het huren van eventuele apparatuur. Een goedkeuringsbewijs (Fit to Dive) van Dive & Travel Care is overal in de wereld geldig.

 

Is duiken gevaarlijk?

Duiken is een enerverende en belastende activiteit, niet geheel zonder risico's. Tijdens het duiken wordt je lichaam blootgesteld aan hoge drukken. Tevens adem je lucht of een gasmengsel onder hoge druk in. Dit kan tijdens het duiken, maar ook erna, medische problemen geven. Iedereen die gaat duiken loopt deze risico's of hij of zij gezond is of niet. Een periodieke medische keuring, verricht door een arts met specifieke duikgeneeskundige kennis en ervaring, brengt eventuele risico's op medische problemen als gevolg van sportduiken in kaart.