Reizigers met chronische aandoeningen

Bij sommige mensen werkt hun afweersysteem niet optimaal. Niet iedereen is zich daarvan altijd bewust. Een reis naar de (sub)tropen betekent voor mensen met een verminderde weerstand een extra gezondheidsrisico, omdat er sprake is van andere omstandigheden voor gezondheid en hygiëne. 

In de volgende situaties kan er sprake zijn van een verminderde weerstand:

 • Personen die behandeld zijn (of worden) voor kanker
 • Personen bij wie de milt verwijderd is
 • Personen die een transplantatie hebben ondergaan
 • Personen die bijnierschorshormonen gebruiken
 • Personen met een slechte nierfunctie
 • Personen met maagklachten
 • Personen die lijden aan multiple sclerose of Diabetes Mellites of ernstig astma/COPD
 • Personen met aandoeningen aan de bloedvormende organen, of een afwijking in de vorming van anti-stoffen
 • Personen die hiv-positief zijn of AIDS hebben
 • Personen die antistolling gebruiken (trombosedienst)
 • Personen die langdurig afweeronderdrukkende medicijnen slikken (zoals prednison).

Mensen met een verminderde weerstand raden wij aan om voordat zij op reis gaan contact op te nemen met de reizigersadviseur. Tijdens uw afspraak gaan we uitgebreid in op de aandoening en/of uw medicijngebruik. Soms zullen we aanvullende vaccinaties en maatregelen aanbevelen. In alle gevallen streven wij naar een reisadvies dat bij u past. Indien nodig, nemen wij daarvoor contact op met uw behandelend arts.